Programs

Visit one of our concerts

Miserere (Requiem van Duruflé)

This is an archived program.

Cantatrix | Orkest v/d 20e Eeuw

De dood na het leven, het leven na de dood

Onder de titel ‘Miserere’, ontleend aan de psalmen, zingt Cantatrix een programma dat zowel qua tekst als qua muzikale stijl bijzonder gevarieerd is. Maar toch kent het één centraal onderwerp: de dood na het leven en het leven na de dood. Zoals we van Kodály nog zullen horen: Media vita in morte sumus, midden in het leven zijn wij in de dood.

In de hier gezongen werken komen veel facetten van het grote en boeiende onderwerp van leven en dood aan bod. Vooral gaat het om de sterfelijke mens, die in het Miserere bidt om medelijden en vergeving van zijn zonden, en in het Nunc dimittis (door Mendelssohn in het Duits) om een vredig einde. Een vredig einde dat hem in het afsluitende requiem dan ook gelukkig wordt voorgespiegeld: In Paradisum deducant te Angeli - mogen de engelen u geleiden naar het paradijs. En men kan het einde zelfs bejubelen, zoals in John Tavener’s Funeral Ikos, dat eindigt met een welgemeend Alleluia. Maar ook gaat het om het sterven van Jezus Christus. Daarover horen we in Ecce, quomodo moritur iustus, een gedachtenis aan de rechtvaardige, vaak ingebed in de liturgie voor Goede Vrijdag. Invalshoeken genoeg dus.

Niet alleen in de door de componisten bezongen onderwerpen en gebruikte teksten, maar ook qua muzikale stijlen - voor het koor en voor de toehoorder minstens even belangrijk! - is de variatie groot. Geen wonder, in een programma dat reikt van de vroege monodie van Jacobus Gallus, via de barok bij Lotti, de romantiek van Mendelssohn, de ijle klanken waarmee Kodály in Media vita zijn vroegere leerling Mátyás Seiber gedenkt, Duruflé’s romantische Requiem met al zijn invloeden uit de sfeer van het gregoriaans, en uiteindelijk de op de Grieks-orthodoxe klanken geïnspireerde haast minimalistische muziek van John Tavener. Eeuwen muziekgeschiedenis, omgezet in klinkende meesterwerken.

Programma

Antonio Lotti (1667-1740)
Miserere Mei
John Tavener (1944-2013)
Funeral Ikos
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
Zoltan Kodaly (1882-1967)
Media vita in morte sumus
Miserere
Jacobus Gallus (1550-1591)
Ecce quomodo moritur
PAUZE
Maurice Duruflé (1902-1986)
Requiem in de versie van koor, orkest, harp en harmonium

 

Concerts

Datum Locatie Aanvang
Fri 8 Jan 2016 Grote Kerk, Dokkum (nieuwjaarsconcert) 20:00 Uur
Sat 9 Jan 2016 Drama and Music Theatre, Brest 19:00 Uur
Sun 10 Jan 2016 Kerk v.d. Drievuldigheid, Brest 19:00 Uur
Mon 11 Jan 2016 Drama and Music Theatre, Brest 21:00 Uur
Het Nieuwe Stads Weeshuis
Strikwerda Toyota Heerenveen
Gilles Hondius Foundation
Rosier Administratie
Brolsma Verhuizingen
Camper Consult
VDB Kunststofkozijnen
Schildersbedrijf Sonnema
New Choral Works
15