Programma's

Bezoek één van onze concerten

Love and Worship

U bekijkt een programma uit het verleden.

concert voor koor en strijkkwartet

Love and worship, liefde en aanbidding, zijn de centrale begrippen in dit programma met werk van componisten die hun achtergrond hebben in Engeland en de Verenigde Staten. En dat zowel in de geestelijke als in de profane betekenis. Want tekstueel waaiert het repertoire uit van het verlangen naar de aardse geliefde in Five Hebrew Love Songs van Eric Whitacre en Gabriel Jackson’s Song (I have a body that waits to follow you) tot de uitersten van religieuze extase, zoals bijvoorbeeld in Whitacre’s Hope, faith, life, love en John Tavener’s Birthday Sleep, een meditatie over het vleesgeworden Woord.

Muzikaal biedt dit programma een veelheid aan stijlen uit ruwweg de afgelopen vijfenzeventig jaar. Het bekendste stuk is meteen ook - maar dan in een eerdere versie - het oudste: Samuel Barber’s romantische Agnus Dei, zijn koorbewerking uit 1967 van het Adagio for Strings uit 1939.

Het notenbeeld van Michael Tippett’s Five Negro Spirituals (uit A Child of our Time) lijkt uitermate gecompliceerd, maar de veelstemmigheid bestaat grotendeels uit verdubbeling van stemmen in octaven, als in een orgelregistratie. Echte achtstemmige harmonieën klinken in Ola Gjeilo’s Ubi Caritas III, een opdrachtwerk van Cantatrix aan de Noorse componist die in New York woont.

Het programma begint met Randall Thompson’s Alleluia. Dat stuk kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De opdracht voor de compositie uit 1940 kwam van het Berkshire Music Center in het Amerikaanse Tanglewood, en directeur Serge Koussevitzky had gevraagd om een ‘koorfanfare’. Maar net na het begin van de oorlog en de val van Frankrijk vond de componist dit ongepast en leverde een langzaam, treurig werk. Dat de tekst slechts het telkens herhaalde woord Alleluia omvatte maakte het instuderen wel zo gemakkelijk voor het festivalkoor. Want doordat de componist druk was met andere composities, en zijn opdrachtwerk pas op het allerlaatste moment afleverde, hadden de zangers slechts drie kwartier om het in te studeren!

H.Purcell/B. Britten
Chaconne
Randall Thompson
Alleluia
Gabriel Jackson
Song (I gaze upon you)
Eric Whitacre
5 Hebrew songs
John Tavener
Birthday sleep
Samuel Barber
Adagio for strings
Eric Whitacre
Hope, faith, live, love
Ola Gjeilo
Ubi caritas III
Michael Tippett
De vijf Negro Spirituals uit het oratorium: A Child of our Time

 

Ola Gjeilo

Geboren in 1978 in Noorwegen, thans woonachtig in Los Angeles waar hij werkt als freelance componist
en uitvoerend musicus. Als componist en pianist zoekt hij zijn eigen muzikale taal, beïnvloed door jazz, folk
en klassieke muziek. Zijn muziek wordt veel in Noord Amerika ,Europa en Zuid Afrika uitgevoerd en zijn werk wordt gepubliceerd in the USA the UK en Noorwegen. Hij schrijft veel in opdracht voor
vooraanstaande vocale ensembles en heeft een liederencyclus ‘New England Songs’ geschreven voor de
Amerikaanse sopraan Barbara Bonney, en zeer recentelijk een werk voor Cantatrix.

Ola Gjeilo heeft in Noorwegen en aan de Royal College of Music te Londen gestudeerd en zijn Master’s degree behaald aan de Juilliard school. Ook hij mocht de nodige prijzen op compositie gebied in ontvangst nemen. Meer informatie over Ola Gjeilo is te vinden op www.olagjeilo.com.
 

Dear Fedde

Sacred Heart (Ubi Caritas III) is off to the printer :)
We don't have actual hardcopies yet, but since you're the gracious commissioner of the piece, I wanted to
email you the official Walton scores and parts, so you have them for your records. You're more than
welcome to use them for perdormences .I will send you a full set as well in any case, as soon as I receive it
from Walton.

As you will see, I cut out a little section of the piece, and made some small changes. I always revise work's
after I hear them for the first time, and this one was no different :)

Thanks again so much for commissioning this piece; it's one of the works of mine that I'm the most fond of
and it means a whole lot to me.

Ola.

 

Samuel Barber

Samuel Barber (1981) was een Amerikaanse componist en muziekpedagoog. Jonger dan Arnold Schönberg, Alban Berg of zijn landgenoot Charles Ives behoorde Barber nooit tot de muzikale avant-garde. Zijn oeuvre kan als post-romantisch beschouwd worden, harmonisch schept hij, uit wat de 19e eeuw heeft opgeleverd, qua vorm maakt hij veel van de sonatevorm gebruik (vooral in zijn symfonieën), ook als hij de uitdrukkingsmiddelen vanaf de jaren '40 uitbreidt.

Internationale doorbraak: Adagio for Strings (Opus 11)Barbers Adagio for Strings is een bewerking voor strijkorkest van het tweede deel van zijn Eerste Strijkkwartet uit 1936. In januari 1938 stuurde Barber de partituur naar de dirigent Arturo Toscanini. Toscanini stuurde het stuk terug zonder commentaar, waardoor Barber geagiteerd raakte. Hierop liet Toscanini via een vriend weten dat hij het stuk al in zijn geheugen op had geslagen. De première vond plaats op 5 november 1938 in New York. De première werd verzorgd door het NBC Symfonieorkest onder leiding van Toscanini.

Barber bewerkte het stuk in 1967 ook voor een achtstemmig koor op de tekst van het Agnus Dei. Dit muziekstuk is ook zeer bekend dankzij de film Platoon van Oliver Stone.

Het stuk wordt ook gebruikt in het game-of-the-year 1999 computerspel Homeworld, waar het voornamelijk wordt gespeeld gedurende de tussenfilmpjes.

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Strikwerda Toyota Heerenveen
Gilles Hondius Foundation
Rosier Administratie
Brolsma Verhuizingen
Camper Consult
VDB Kunststofkozijnen
Schildersbedrijf Sonnema
New Choral Works
15