Vorige programma's

Hier vindt u de door Vocaal Ensemble Cantatrix uitgevoerde muziekprogramma's

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Strikwerda Toyota Heerenveen
Gilles Hondius Foundation
Rosier Administratie
Gemeente de Wolden
New Choral Works
15