Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

di 12 Mrt 2019

CD-Recensie: "Mooie ‘Matthäus" van Cantatrix

Het noordelijke koor Cantatrix levert al jarenlang vrij hoog gewaardeerde uitvoeringen van Bachs Matthäus Passion af. Door te wisselen van dirigent en solisten brengt deze formatie variatie aan tussen de verschillende jaargangen. Onlangs verscheen de live-registratie van zo’n optreden met aan het roer de vermaarde Erik Van Nevel, een opname waarin ook de artistieke visie van deze dirigent sterk meespreekt. De Vlaming kiest voor prettige accentueringen, niet te overmatig, en koerst op de prachtige lyrische lijnen die Bach in zijn partituur aanlegde.

Gevolg is een zeer overzichtelijk geheel, waarin de instrumentale partijen net zo naar voren treden als de vocale solisten. Neem het Buß und Reu. De ontspannen alt van de vermaarde Michael Chance en de instrumentale tranen zitten elkaar nergens in de weg. Alles ademt en blijft doorzichtig. Concerto d’Amsterdam gaat helemaal mee in Van Nevels zangerige versie. Op de overige solisten valt eveneens weinig af te dingen. Sopraan Katherine Fuge voorkomt piekende hoogten. En Pierre Mak is een sterke, helaas niet altijd toonvaste Christus. Cantatrix zelf gooit hoge ogen en gaat eveneens mee in Van Nevels verleidelijke klankstromen.

Rudolf Nammensma
CD-Recensie Leeuwarder Courant.

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Strikwerda Toyota Heerenveen
Gilles Hondius Foundation
Rosier Administratie
Brolsma Verhuizingen
Camper Consult
VDB Kunststofkozijnen
Schildersbedrijf Sonnema
New Choral Works
15