Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Hans Leenders
di 10 nov 2015

Cantatrix stelt zich in op de toekomst

LEEUWARDEN/MAASTRICHT Cantatrix heeft een nieuwe dirigent. Hans Leenders. Zondagmiddag dirigeert hij in Leeuwarden het koor in een wel zeer bijzondere versie van het Requiem van Duruflé.

Na zijn gastdirectie bij Cantatrix in het Requiem van Fauré vielen Leenders een aantal zaken op. Het koor was goed geprepareerd, had een mooie sound, was muzikaal intelligent en stond open voor suggesties van zijn kant. ,,Daarnaast was de organisatorische kant helemaal top. Ook niet onbelangrijk.’’ 

Sinds kort mag Leenders zich vaste dirigent van dit vocaal ensemble noemen. In die hoedanigheid volgt hij Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen op. Leenders wordt dit jaar vijftig en is sinds zijn achttiende actief in de muziek. Als cantor-organist is hij verbonden aan de Onze Lieve Vrouwe-basiliek van Maastricht, hij is concerterend organist, hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium aldaar en dirigent van een zuidelijk, professioneel kamerkoor: Studium Chorale. 

,,Daarmee voer ik veel hedendaagse werken uit en dan gaat het vaak om complexe en zeer complexe partituren. Waar de grenzen van Cantatrix liggen moet ik nog ontdekken. Wel heeft het koor aangegeven aan- dacht te willen besteden aan dit repertoire. Dus het is aan mij om dit op te pakken en te zoeken naar samen- hang met andere, meer toegankelijke muziek. Tevens geeft dit goed aan hoezeer Cantatrix aan de weg wil timmeren.’’ En Leenders zal niet aarzelen ook eigen werken in de programmering mee te nemen. Want ook dat doet hij: componeren. 

De Maastrichtenaar zal niet de enige zijn die Cantatrix dirigeert. ,,Er komt structureel ruimte voor gastdirigenten. Erik van Nevel zal het spits afbijten met Bachs Matthäus Passion, begin volgend jaar.’’ En heeft hij nog een wensenlijstje ten aanzien van het koor? ,,Natuurlijk zal ik proberen de kwaliteit van Cantatrix te handhaven, maar groei moet ook mogelijk zijn. Ik denk dan met name aan het aanbrengen van een flexibele, dynamische koorklank en het vergroten van zijn zelfcorrigerend vermogen. En dan op het gebied van de intonatie. Dat klinkt allemaal heel ambitieus en dat is het ook.’’ 

Spannend nieuw repertoire wil Leenders plaatsen naast publiekstrekkers. Zoals men dat kan beleven tijdens het komende concert: daar staan werken van Tavener, Gallus en Lotti naast het veel bekendere Requiem van Duruflé. ,,Duruflé heb ik als organist gespeeld en de gangbare versie voor koor en orgel heb ik meerdere keren gedirigeerd. Die voor koor en kamerorkest is nieuw voor mij en vermoedelijk ook voor het publiek. Het werk is van ongekende schoonheid en biedt Cantatrix de gelegenheid te excelleren in zeer verschillende stijlen: intiem, romantisch, uitbundig en ga zo maar door. Hopelijk zal het publiek net zo ontroerd zijn als na onze vertolking van het Requiem van Fauré op de avond van de Dodenherdenking.’’ 

 Ook organisatorisch krijgt Cantatrix een ‘upgrading’. Zoals het be- noemen van een algemeen bestuur en een productieleider. Er is een repetitor aangesteld, die de werken met het koor instudeert voordat Leenders verschijnt. Er is gekozen voor een centraler liggende repetitielokatie. Geen Feanwâlden meer, maar Heerenveen. En er wordt stevig vooruit gepland. 

Verder gaat Cantatrix zich nog meer op de jeugd richten. Dat betekent dat er meer schoolprojecten komen en meer jeugd wordt opgeleid. Zakelijk leider Fedde de Vries: ,,Dat moet ook wel, want het aantal koren, zal op termijn sterk teruglopen, waardoor de aanwas afneemt.’’ Ook wil Cantatrix met meer professionele koorzangers gaan werken. Dus nog voordat het koor in 2017 zijn 25- jarige jubileum viert, is er sprake van Cantatrix Nieuwe Stijl. 

Rudolf Nammensma - Leeuwarder Courant, 10 november 2015, pag. 28

Download het volledige artikel hier

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Strikwerda Toyota Heerenveen
Gilles Hondius Foundation
Rosier Administratie
Brolsma Verhuizingen
Camper Consult
VDB Kunststofkozijnen
Schildersbedrijf Sonnema
New Choral Works
15