Het Koor

Over Vocaal Ensemble Cantatrix

Auditeren voor Cantatrix?

Leden van Cantatrix voldoen aan de volgende eigenschappen: 

  • Je hebt een goede en geschoolde stem en ensemble-ervaring.
  • Je bent bereid en in staat je partijen thuis in te studeren.
  • Je vindt het leuk om met uitdagende muziek bezig te zijn in een uitdagende omgeving.
  • Je vindt het niet bezwaarlijk om blijk te geven van je kunnen tijdens een auditie.

Vul onderstaand formulier in

Verdere toelichting

We konden Fauré's Requiem in al zijn pracht beluisteren in een uitstekende uitvoering door Cantatrix

– Friesch Dagblad
Het Nieuwe Stads Weeshuis
Strikwerda Toyota Heerenveen
Gilles Hondius Foundation
Rosier Administratie
Gemeente de Wolden
New Choral Works
15